Miljöpolicy

Presentas verksamhet innebär en viss påverkan på den yttre miljön. Vi strävar därför alltid efter att ständigt minska vår miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Detta arbete gör vi i samarbete med våra leverantörer. För att ständigt minska vår miljöpåverkan arbetar vi aktivt med:

– Att kontinuerligt utbilda företagets personal om företagets miljöpolicy och därmed se till att de har goda kunskaper om företagets miljöarbete, men även om miljö i allmänhet. Företaget ska hålla kunskap om gällande lagstiftning aktuell och se till att den efterlevs.

– Att informera om företagets miljöpolicy vid inköp och påverka våra huvudleverantörer för att minska vår gemensamma miljöpåverkan, samt alltid väga in denna vid val av övriga leverantörer.

– Att i samarbete med våra distributörer, eftersträva miljövänliga transporter med låg drivmedelsförbrukning och låga utsläpp av miljöförstörande ämnen.

– Att spara och där så är möjligt effektivisera vår energiförbrukning, både av miljö- och kostnadsskäl.

– Att ständigt förbättra hanteringen av återvinningsbara restprodukter. Ett led i detta är att aktivt arbeta för att utveckla våra produkter i en riktning, där miljöhänsyn är en viktig del av vårt kvalitetskoncept.

Presenta Sverige AB

Postadress:
Vallgatan 9, 170 67 Solna.

Besöksadress:
Vallgatan 9, 170 67 Solna.

Leveransadress:
Sunnorpsgatan 4, 582 73 Linköping.

Telefon: 08-445 50 00

E-mail:
mailbox@presenta.se

Organisationsnummer: 559047-0307

Fler kontaktuppgifter

Stäng

Beställ vår julkatalog

Fyll i dina uppgifter så skickar vi julkatalogen till dig. Du kan även ladda ner katalogen som PDF här.

Lämnas tom:

Stäng

Förfrågan

Lämnas tom:

Stäng

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV