Produktundersida - Offert

Offertförfrågan

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Köp- och leveransvillkor

Följande köp- och leveransvillkor gäller om inget annat har avtalats mellan Presenta och köparen.

1. ORDERERKÄNNANDE
Presenta bekräftar alltid parternas överenskommelse genom att skicka ett skriftligt ordererkännande. Om inte Presenta har mottagit en skriftlig anmärkning på innehållet i dessa köp och leveransvillkor senast fem (5) vardagar från dagen för datumet på ordererkännandet ingår dessa köp- och leveransvillkor i parternas överenskommelse.

2. PRISER
Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt och med leveransvillkor Ex works (fraktkostnad tillkommer) om inget annat har avtalats.

Kostnadsförändringar som beror på förändringar i varuskatter, tullar eller valutor och som påverkar priset i en order och som inträffar i tiden mellan dagen för datumet på det skriftliga ordererkännandet och före leveransdagen ger Presenta en rätt att höja priset i motsvarande mån.

3. BETALNINGSVILLKOR
Betalning sker i enlighet med ordererkännandet. Vid dröjsmål med betalningen har Presenta rätt att ta ut dröjsmålsränta med räntesats som framgår av det skriftliga ordererkännandet tills full betalning sker.

4. LEVERANS
Vara levereras i enlighet med överenskommen leveransvecka. Presenta förbehåller sig emellertid rätten att leverera beställd vara maximalt fem (5) arbetsdagar efter överenskommen leveransvecka. För de fall beställd vara ska innehålla köparens varumärke, logo eller annat kännetecken för köparen, börjar leveranstiden först räknas från den dagen som Presenta har erhållit ett av köparen godkänt korrektur.

4.1 Ansvar för dröjsmål
Presenta ansvarar inte för indirekt skada p g a dröjsmål som Presenta eventuellt förorsakat köparen.

5. LEVERANSVILLKOR
Leveransvillkor är Ex works (fraktkostnad tillkommer). Om inte annat överenskommits, beställer och ombesörjer Presenta för köparens räkning och kostnad transport till köparen eller tredje part genom transportör som Presenta valt ut. Detta innebär emellertid inte att Presenta tar på sig ett ansvar för skada eller brist på vara som uppkommit under transporten till köparen. Presenta reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%.

6. MARKNADSFÖRING AV KÖPARENS PRODUKTBILDER
Presenta har rätt att använda bilder på levererade produkter i marknadsföringssyfte på sin hemsida, i nyhetsbrev eller i produktkataloger. Köpare som motsäger sig detta bör på förhand informera om att så är fallet. Om motsägelsen kommer i ett skede där bilderna redan är publicerade avpubliceras bilderna i den mån det är fysiskt möjligt.

7. FEL I VARA – REKLAMATION
Presenta ansvarar för fel i vara som inte beror på köparen eller som inte uppkommit under transport. Köparen ska skriftligen till Presenta reklamera fel som inte uppkommit under transporten senast fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av varan. Sker sådan reklamation och det visar sig att varan har fel som beror på Presenta ska Presenta inom skälig tid leverera felfri vara. Köparen har inte rätt till någon annan kompensation. Fel som uppkommit under transporten ska köparen reklamera direkt till transportören.

8. GARANTI
Presenta garanterar att levererad vara uppfyller de krav som svenska myndigheter uppställer vid leveranstillfället för vara av aktuellt slag.

9. RETURRÄTT – AVTALSBROTT
Köparen har inte rätt att returnera felfri vara eftersom samtliga varor tillverkas speciellt för köparens räkning. Om parternas överenskommelse annulleras av köparen innan leverans har skett, föreligger avtalsbrott och Presenta har rätt till ersättning som minst motsvarar 20% av ordervärdet.

10. TILLÄMPLIG LAG – TVIST
Svensk lag tillämpas på detta avtal. Tvist som inte kan lösas genom föregående förhandling mellan parterna ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för förfarandet ska vara Stockholm och språket skall vara svenska. Detta ska dock inte hindra Presenta från att kunna driva in en klar och förfallen fordran på betalning genom ett exekutivt förfarande eller från att, Presenta så väljer, att låta behörig allmän domstol lösa tvister med avvikelse från ovan nämnda skiljeklausul.

0
Varukorg
Din varukorg är tomÅtervänd till butiken
Calculate Shipping
Produktundersida - Offert

Offertförfrågan